Lập trình WinForm C# với 10 ứng dụng

Sử dụng ngôn ngữ C# để tạo ra 1 phần mềm có kết nối CSDL với đầy đủ những chức năng cần thiết

 • Tên khóa học:Lập trình WinForm C# với 10 ứng dụng
 • Số bài học: 43
 • Thời lượng: 20 giờ 28 phút
 • Đơn giá: 600.000 VNĐ
 • Trình độ: Mọi cấp độ
 • Bản quyền phân phối: unica.vn (Nghĩa là sau khi ghi danh thì bạn sẽ học trực tuyến tại unica.vn)
Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

Khóa cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học

Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net

Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.

Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#

Xử lý chuỗi, mảng, collections

Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện

Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ

Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server

Triển khai được mô hình đa tầng

Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Còn chần chờ gì nữa nhanh tay đăng ký ngay khóa học"Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng"của giảng viên Trần Duy Thanh nhé!

Lợi ích khóa học

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#

Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#

Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#

Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

Đối tượng đào tạo

Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng C#

Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C#

Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Phần 1 : Lập trình Windows Form nâng cao trong C#

 • Bài 1 MDI (Multiple-Document Interface) Form 14:46 Học thử
 • Bài 2 Các component thường dùng : ImageList,Timer, BackgroundWorker 14:52
 • Bài 3 Menu & ContextMenu 31:40
 • Bài 4 Toolbar & Statusbar 28:38
 • Bài 5 ListView 46:07
 • Bài 6 DataGridView 15:22
 • Bài 7 TreeView 35:56
 • Bài 8 Tabcontrol 12:30
 • Bài 9 Các Dialog thường dùng: OpenFileDialog, SaveFileDialog, ColorDialog,F… 29:37
 • Bài 10 Project thực tế 03:43

Phần 2 : Xử lý tập tin trong C#

 • Bài 11 Xử lý TextFile trong C# 31:52
 • Bài 12 Xử lý Serialize File trong C# 19:49
 • Bài 13 RichTextBox & StreamFile 10:36
 • Bài 14 Project thực tế 27:19

Phần 3 : Lập trình cơ sở dữ liệu trong C#

 • Bài 15 Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server 38:37
 • Bài 16 Giới thiệu về ADO.NET 13:24
 • Bài 17 Cách kết nối C# tới SQL Server 20:40
 • Bài 18 Cách truy vấn dữ liệu 57:08
 • Bài 19 Cách thêm dữ liệu 32:32
 • Bài 20 Cách sửa dữ liệu 35:02
 • Bài 21 Cách xóa dữ liệu 17:32
 • Bài 22 Cách triệu gọi Store Procedure 49:21
 • Bài 23 Tương tác dữ liệu với SqlDataAdapter 43:41
 • Bài 24 Databinding 49:44
 • Bài 25 In ấn dữ liệu trong C# 39:38
 • Bài 26 Project thực tế 18:56

Phần 4 : Kiến trúc đa tầng trong C#

 • Bài 27 Giới thiệu về kiến trúc đa tầng 12:05
 • Bài 28 Triển khai kiến trúc đa tầng 45:11

Phần 5 : Giới thiệu một số Third party Component

 • Bài 29 Giới thiệu một số Third party Component nổi tiếng 09:16
 • Bài 30 Hướng dẫn sử dụng Third party dotnet bar 12:19

Phần 6 : Đóng gói ứng dụng

 • Bài 31 Cách tải thư viện đóng gói cho Visual Studio 03:37
 • Bài 32 Cách thức đóng gói ứng dụng C# 17:09

Phần 7 : Bài tập rèn luyện tổng hợp- có đáp án

 • Bài 33 Bài tập rèn luyện 11- Kết nối và tương tác dữ liệu với Microsoft Acce… 39:18
 • Bài 34 Bài tập rèn luyện 12- Viết phần mềm quản lý hiệu sách 23:24
 • Bài 35 Bài tập rèn luyện 13- Viết phần mềm đồng bộ TreeView & ListView kết h… 52:31
 • Bài 36 Bài tập rèn luyện 14- Tạo Menu động kết hợp Cơ sở dữ liệu 33:56
 • Bài 37 Bài tập rèn luyện 15- Sử dụng dotnet bar và tương tác cơ sở dữ liệu 34:02

Phần 8 : Bài tập rèn luyện tổng hợp- tự giải

 • Bài 38 Bài tập rèn luyện 16- Viết phần mềm quản lý bài hát 03:31
 • Bài 39 Bài tập rèn luyện 17- Viết phần mềm quản lý tài khoản đăng nhập 05:38
 • Bài 40 Bài tập rèn luyện 18- Viết chương trình tính doanh thu đơn giản cho c… 05:54
 • Bài 41 Bài tập rèn luyện 19- Viết phần mềm quản lý đầu sách cho nhà sách Kh… 05:29
 • Bài 42 Bài tập rèn luyện 20 - Viết phần mềm quản lý điểm cho trung tâm tin h… 05:27
 • Bài 43 Tổng kết khóa học 00:51

 

Trần Duy Thanh - Giảng viên

Giảng viên: Trần Duy Thanh

Về giảng dạy (từ năm 2009):

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

Các trường đã và đang giảng dạy:

Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - Trung Tâm Tin Học

Đại Học Kinh Tế - Luật

Về doanh nghiệp (từ năm 2005):

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn

     Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược

Công ty KIC (http://kicthermal.com/)

    Kỹ sư phần mềm (System Profiling) - tham gia nhiều dự án lớn của công ty

Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:

Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học "Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học", mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

 

 Bình luận (2)


  Ghi Danh Ngay

   

  Các khóa học khác